ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 24 ราย
กลุ่ม/องค์กร 2 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 39 ราย
กลุ่ม/องค์กร 9 องค์กร


สำหรับเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการตลาดกลางที่ดิน

สำหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตลาดกลางที่ดิน

  • Start Date
  • Length
  • Bedrooms

รายการแปลงที่ดิน

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:04:58 AM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ขายราคา1,200,000 บาท
13 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
11/29/2018 2:54:33 PM

เหมาะกับการทำเกษตรกรรม มีธารน้ำขนาบแปลงที่ดิน ที่ดินอื่นรอบ ๆ เป็น ส.ป.ก. และพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีประวัติน้ำท่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ขายราคา1,600,000 บาท
26 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
11/29/2018 2:47:13 PM

เหมาะกับการทำเกษตรกรรม มีธารน้ำขนาบแปลงที่ดิน ที่ดินอื่นรอบ ๆ เป็น ส.ป.ก. และพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีประวัติน้ำท่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ขายราคา60,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
11/23/2018 3:36:52 PM

เหมาะกับการเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งน้ำ ใช้น้ำฝนในการเพาะปลูก/ทำเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ขายราคา60,000 บาท
7 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา
11/23/2018 3:35:37 PM

เหมาะกับการเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งน้ำ ใช้น้ำฝนในการเพาะปลูก/ทำเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ขายราคา60,000 บาท
11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
11/23/2018 3:33:46 PM

เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งน้ำ ใช้น้ำฝนในการเพาะปลูก/ทำเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
10/18/2018 1:48:34 PM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
10/18/2018 1:45:12 PM

เหมาะทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการทั้งหมด