ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 15 ราย
กลุ่ม/องค์กร 0 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 28 ราย
กลุ่ม/องค์กร 4 องค์กร

พื้นที่ที่ต้องการทำประโยชน์ในที่ดิน
ใน 39 พื้น


สำหรับเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการตลาดกลางที่ดิน

สำหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตลาดกลางที่ดิน

  • Start Date
  • Length
  • Bedrooms

รายการแปลงที่ดิน

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
10/18/2018 1:48:34 PM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
10/18/2018 1:45:12 PM

เหมาะทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เช่าต่อ ปี1,000 บาท
6 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา
10/14/2018 7:38:53 PM

ห้ามทำไร่อ้อย อยู่ใกล้ๆ ขนส่งทุ่งคอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ขายราคา2,000,000 บาท
17 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
9/21/2018 6:52:13 PM

มีความประสงค์ขาย หรือ ให้เช่าที่ดิน 17 ไร่ 40 ตารางวา และเป็นที่ดินอยู่ในเขตชุมชนหมู่บ้านที่ทำนา ทำไร่ พิกัดที่ดินนาเยีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการทั้งหมด